Marketing

Kjo web faqe është dizajnuar për kompanitë dhe individët, të cilët dëshirojnë produktet dhe shërbimet e tyre t’i reklamojnë në Publicitet.al

 

Reklamoni në Publicitet.al - Me reth --- 000 njoftime dhe rreth --.000.000 vizita të faqes. Publicitet.al konsiderohet si një nga portalet reklamuese kryesore në Shqipëri.

Reklamimi sot është jashtëzakonisht i rëndësishëm për çdo kompani qoftë e madhe apo e vogël. Me reklamën tuaj, për kohë të shkurtër arrini tek shumë klientë të rinj potencialë dhe partnerë biznesi! Ne sot jemi një nga portalet më të fuqishme reklamuese në Shqipëri.

Publicitet.al, e mban vendin e parë nga të gjitha faqet e kërkimit në internet. Web faqja jonë gjithashtu ka numër të madh vizitorësh nga jashtë, por kjo nuk do të thotë se jemi të kënaqur por përpiqemi web faqen tonë ta bëjmë akoma më të mirë. Nga ana jonë, përpiqemi gjithmonë t’iu ofrojmë performanset më të mira. Vazhdimisht punojmë për zhvillim të mëtejshëm të portalit reklamues në përputhje me dëshirat e klientëve. Publicitet.al dëshiron të sigurojë kualitet të lartë të njoftimeve të publikuara. Prandaj të gjitha njoftimet verifikohen përpara aktivizimit. Përveç reklamimit individual, është i mundshëm kombinim i formave standarde të reklmimit në Publicitet.al

Doni të filloni fushatë reklamuese në Publicitet.al?

Reklamat mundet t’i vendosni në vende të ndryshme në faqen e internetit. Keni interes për reklama speciale, ju mbështesim edhe në përgatitjen e tyre. Për informacione të mëtejshme dhe pyejtje në lidhje me çmimin, ju lutemi kontaktoni me ne.

Do të gëzoheni prej shumllojshmërisë fascinante të Publicitet.al. Në tregjet tona të gjera me siguri do të gjendet secili prej jush. Shfrytëzojeni njohshmërinë tonë për reklamimin tuaj. Reklamohini me sukses produktet dhe shërbimet tuaja. Baneri reklamues gjithmonë shfaqet direkt mbi njoftimet më të reja dhe me të bie direkt në sy. Vendosni link në faqet kryesore të firmës suaj ose sillini të interesuarit direkt deri tek njoftimet tuaja në Publicitet.al. Publicitet.al ofron numër të madh mundësish për reklamim në platformë. Formati standard më i popullarizuar është akoma baneri.

- Banera reklamuas për të gjitha kategoritë dhe rajonet.

Kjo reklamë është përkatëse për të gjithë ata të cilët duan të prezentohen në të gjithë shtetin. Reklama juaj shfaqet në të gjitha kategoritë dhe vendet.

- Banera reklamues vetëm në një vend të caktuar

Arrini deri në grupin tuaj të qëllimit direkt në rajonin tuaj. Fitoni në rajonin tuaj. Drejtohuni tradicionalisht klientëve në afërsinë tuaj dhe me të siguroheni “pol-pozicionin”. Prandaj Publicitet.al është platforma ideale për marketingun tuaj online!

- Banera reklamues vetëm në një kategori reklamuese.

Prezantoheni reklamën tuaj pikërisht aty ku është më shumë e kërkuar dhe fitoheni grupin tuaj të qëllimit në mënyrë më të shpejtë. Kontaktoni me klientët tuaj pikërisht aty ku ata ju kërkojnë ju – thjesht dhe maksimalisht në mënyrë efikase.

Ju falenderojmë për interesin tuaj dhe shpresojmë për bashkëpunim të mëtejshëm!

Për më shumë informacion ju lutem na kontaktoni.
Udhëzim i rëndësishëm! Në publikim të një logoje ose teksti, nuk ekziston e drejtë ligjore. Publictet.al e mban të drejtën të refuzojë jo ligjërisht,reklama të dyshuara moralisht ose të kundërta ndaj intereseve të sipërmarrësit.

 

Emri Juaj:
E-mail Juaj:
Subjekti
Telefoni Juaj
Teksti i Mesazhit